Khách hàng KCN Biên Hòa- Đồng Nai

Với sứ mệnh mang sản phẩm chất lượng đến khắp mọi vùng lãnh thổ Việt Nam. Delos hiện phủ sóng và có mặt từ Bắc vào Nam. Hiện sản phẩm của chúng tôi đã được lắp đặt cho nhiều đơn vị ở khu công nghiệp Biên Hòa- Đồng Nai.

Bf386d4f4ad9b087e9c8

Lắp đặt màn hình 2 trục Delos tại Biên Hòa